pHix-up®

PRÍRODNÝ PUFOR

INOVATÍVNY PRÍRODNÝ PUFOR

Najúčinnejšia kombinácia oxidov horčíka na podporu zaistenia prirodzenej produkcie, úžitkovosti a zdravia prežúvavcov.

    • Silný, rýchly a dlhodobý účinok pH sa vracia do normálu za menej než 2 hodiny a ostáva stabilný najmenej po dobu 6 hodín
    • Lepšie využitie kŕmnej dávky s vysokým obsahom energie.
    • Zvýšenie produkcie mlieka a vyšší obsah zložiek
    • Neutralizačná schopnosť je 3x vyššia než u sódy bikarbóny.
    • Prírodný produkt bez chemickej úpravy či aditív.

75 - 125g / kus / den

alebo

0,5% príjmu sušiny