Silážne prípravky

AdiSil M-100 Stabil

Mikrobiálny inokulant na konzerváciu kukurice a glycidových objemových krmív

AdiSil® M-100 Stabil je Vysokoúčinný silážny prípravok určený na konzerváciu a zvýšenie stability kukurice a glycidových objemových krmív. Výrazne znižuje počet kvasiniek už od začiatku fermentačného procesu a zvyšuje aeróbnu stabilitu siláže   po jej otvorení.

AdiSil® M-100 Stabil obsahuje nový Vysokoúčinný kmeň mliečnych baktérií Lactobacillus brevis. Tento kmeň bol vybraný z viac než 600 vzoriek laktobacilov, ktoré boli izolované z kukuričných siláží na farmách. Hlavným kritériom výberu bola kvalita, rýchlosť fermentačného procesu a aeróbna stabilita siláže po jej otvorení. Je známou skutočnosťou, že glycidové siláže sú po otvorení a kontakte s atmosférickým kyslíkom veľmi náchylné k zahrievaniu, a to vďaka okamžitému naštartovaniu množenia kvasiniek. 

AdiSil® M-100 Stabil obsahuje unikátny kmeň mliečnych baktérií registrovaný v EÚ, ktorý okrem kyseliny mliečnej produkuje tiež kyselinu octovú a tým inhibuje rast a aktivitu väčšiny kvasiniek. 

Bioferm Česká republika