Silážne prípravky

SilaPro Mix NA

Kombinácia organických kyselín a ich solí

Účinok:

 • Pôsobí na základe synergického účinku kyseliny mravčej a kyseliny propiónovej.
 • Selektívne usmerňuje fermentačný proces.
 • Znižuje straty energie a nutričných hodnôt.
 • Vytvára optimálne prostredie pre činnosť baktérií mliečneho kvasenia.
 • Je zdrojom pohotovej energie.
 • Výrazne znížená korozivita organických kyselín.
 • Výrazný dlhodobý protiplesňový účinok.

 

Kyselina mravčia – silný antibakteriálny účinok.

 • Okamžité zníženie pH konzervovaných produktov.
 • Selektívne ovplyvnenie fermentačného procesu.
 • Vytvorenie optimálneho prostredia pre činnosť baktérií mliečneho kvasenia.
 • Zníženie strát energie a nutričných hodnôt spôsobených fermentačným procesom.

Bioferm Česká republika