SilaPro® Mix NA

 • Popis
 • Účinok
 • Zloženie
 • Dávkovanie

Konzervant pre usmernenie fermentačného procesu a aeróbnej stability.

Vysoko účinný silážny prípravok pre konzerváciu:

   • Produktov deleného zberu kukurice.
   • Drveného vlhkého zrna obilnín, kukurice a strukovín.
   • Kompletných a objemových krmív.
   • Vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu.

Kyselina mravčia - silný antibakteriálny účinok.

   • okamžité zníženie pH konzervovaných produktov
   • selektívne ovplyvnenie fermentačného procesu
   • vytvorenie optimálneho prostredia pre činnosť baktérií mliečneho kvasenia
   • zníženie strát energie a nutričných hodnôt spôsobených fermentačným procesom

Kyselina propiónová - silný protiplesňový účinok

   • ovplyvnenie metabolizmu cukrov a tvorby DNA plesní a kvasiniek. • zamedzenie rozvoja plesní pri konzervácii produktov s vyšším rizikom zaplesnenia
   • zamedzenie rozvoja mikroorganizmov spôsobujúcich sekundárnu fermentáciu a zahrievanie zakonzervovaných hospodárskych krmív
   • zníženie strát nutričnej hodnoty konzervovaných produktov
   • zdroj pohotovej energie pre hospodárske zvieratá
 • pôsobí na základe synergického účinku kyseliny mravčej a kyseliny propiónovej
 • selektívne usmerňuje fermentačný proces
 • znižuje straty energie a nutričných hodnôt
 • vytvára optimálne prostredie pre činnosť LAB*
 • je zdrojom pohotovej energie
 • výrazne znížená korozivita organických kyselín
 • výrazný dlhodobý protiplesňový účino

* LAB – baktérie mliečneho kvasenia

 

 • kyselina mravčia
 • kyselina propiónová
 • mravčan sodný
 • propionan sodný

Konzervácia produktov deleného zberu kukurice - LKS:

Sušina %50 - 584 kg / t
 58 - 625 kg / t
   

Vlhké šrotované zrno obilnín, kukurice, strukovín:

Sušina %60 - 704 kg / t
 70 - 735 kg / t
   

Vlhké drvené zrno obilnín, kukurice, strukovín:

Obilniny, kukurica
Sušina %55 - 654 kg / t
 65 - 705 kg / t
Hrášok a fazuľa
Sušina %55 - 654 kg / t
 65 - 705 kg / t
 70 - 755 kg / t

Všetky prípravky AdiSil® môžu byť aplikované systémami mikroaplikácie.

V prípade zvýšeného rizika nežiadúceho rozvoja plesní a kvasiniek v silážovanej hmote, alebo pre zabránenie strát na povrchu siláže, je možné použiť kombináciu roztoku benzoanu sodného a sorbanu draselného so všetkými inokulantami značky AdiSil®.

Benzoan sodný a sorban draselný s aplikačným odporučením je možné objednať súčasne s inokulantami AdiSil®.

Přihlášení uživatele