Silážne prípravky

SilaPro Stabilizer Crimp

Prípravok pre konzerváciu miaganého, drveného vlhkého zrna kukurice a obilnín.

Bezpečný voči obsluhe a technike! Vynikajúca aeróbna stabilita siláže!

Bioferm Česká republika