Toxiban Max

Vyväzovače mikotoxínov

Komplexný vyvazovač mykotoxínov. 
4 UNIKÁTNE ZLOŠKY pre maximálnu ochranu zvierat pred mykotoxíny.

   • Unikátne, štandardizované zloženie.
   • Jasne definovaný a overený účinok.
   • Ochrana proti preťaženiu pečene.
   • 4 Špeciálne zložky na: Aflatoxíny, Zearalenon,  T2 toxin, Ochratoxín, Deoxynivalenol, Fumonisín.