Cernivet® G35 Granulát

  • Popis
  • Dávkovanie

Rozpustný probiotický bioregulátor

Popis:
Účinnou zložkou CERNIVET® LBC G35 GRANULÁT je probiotický kmeň Enterococcus faecium SF68 (NCIMB 10415), ktorý je súčasťou zdravej črevnej mikroflóry ľudí a zvierat. Koncentrácia probiotického kmeňa SF68 v LBC G35 je minimálne 35 miliárd buniek v 1 g prípravku (35 x 109 CFU / 1 g).

Charakteristika:
CERNIVET® LBC G35 GRANULÁT je rozpustný probiotický bioregulátor určený predovšetkým pre kolonizáciu a rekolonizáciu intestinálneho traktu hydiny vodnou cestou. Včasným osídlením zažívacieho traktu hydiny bezprostredne po vyliahnutí, ale aj v priebehu * a po ukončení liečby alebo vakcinácie, dochádza k zvýšeniu prirodzenej odolnosti organizmu a kolonizačnej rezistencie (CR) zažívacieho traktu voči invázii patogénov. * Priebežná aplikácia LBC G35 počas liečby by mala byť vždy konzultovaná s ošetrujúcim veterinárnym lekárom.

Probiotický kmeň SF68 je kompatibilný s nasledujúcimi prípravkami: Aminoglykozidy, Amprólium, Avoparcínu, Bacitracín, Cephalosporiny, Clopidol (Metichlórpindol, Coyden), Colistin, Erytromycín, Flavomyciny, lasalocid, linkomycín, Maduramycin, Monenzinát, Nitrofurány (furazolidonu), Salinomycinát, Sulfonamidy, Tiamulín, Guinoxaline a Chinolín.

Mechanizmus účinku:
Po rozpustení CERNIVET® LBC G35 GRANULÁT dochádza k revitalizácii probiotického kmeňa SF68. Aktívne bunky pri prechode tráviacim traktom masívne kolonizujú už hornú časť intestina, ktorá je z hľadiska mikrobiálneho osídlenia prirodzene chudobná, podieľajú sa na tvorbe ochranného biofilmu črevného epitelu a účinne regulujú skladbu črevnej mikroflóry. Hlavnými mechanizmami účinku sú tvorba kyseliny mliečnej (L-forma), potravinová a kolonizačná konkurencia, ale predovšetkým produkcia protilátok - bakteriocinov (anti E. coli, Salmonella, Clostridie a ďalšie enteropatogény). Výsledkom uvedených mechanizmov účinku LBC G35 je nastolenie rovnovážneho stavu črevnej mikroflóry - eubióza, eliminácia nežiadúcich enteropatogénov a celkové zvýšenie prirodzenej odolnosti a životaschopnosti hydiny.

Brojlery
3,0 - 5,0 g / 1.000 ks / deň prvé tri dni po naskladnení
0,5 - 1,0 g / 1.000 ks / deň minimálne do 14. dňa života

Mládky
3,0 g / 1.000 ks / deň prvé tri dni po naskladnení
1,0 g / 1.000 ks / deň do 4. týždňa života
0,5 g / 1.000 ks / deň do 18. (20.) týždňa

Nosnice
0,5 - 1,0 g / 1.000 ks / deň (priebežne)
1 x za mesiac 3,0 g / 1.000 ks / deň 3 - 5 dní (alternatívne)

Morky
14,0 g / 1.000 ks / deň prvé tri dni života
3,0 - 5,0 g / 1.000 ks / deň v RCH

Přihlášení uživatele