Ve spolupráci se společností Strom Praha (dovozce traktorů, sklízecích řezaček a jiné techniky John Deere) jsme natočili několik videí z pole ze sklizně a silážování kukuřice.