Search

Kompletný program silážovania s BIOFERMOM

Kompletný program silážovania s BIOFERMOM

Kukurica

Kukuričná siláž z celej rastliny

Zberová sušina (%)

28 - 35 %

35 - 45 %

Vlhké zrno - drvené, miagané, šrotované
CCM
Vlhké zrno - celé

Zberová sušina (%)

Nad 70 %

Charakteristika konzervantov

AdiSil Lac

Inokulant pre konzerváciu silážnej kukurice a glycidových objemových krmív.

Obohatené zloženie silážnych kmeňov podporuje rýchlu produkciu kyseliny mliečnej takmer výhradne v L-forme a má širšie rozpätie fermentačných teplôt.

Zloženie: Lactobacillus plantarum
Pediococcus parvulus
Lactobacillus rhamnosus

AdiSil Lac

AdiSil Plus

nokulant s rýchlym nástupom fermentácie širokej škály cukrov pri širokom rozpätí sušiny silážovanej hmoty.

Zloženie: Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum

AdiSil Plus

AdiSil Mix

Prémiový inokulant s novým zložením.

Prémiový inokulant pre konzerváciu siláží        s vyššou sušinou. Výrazne zlepšuje aeróbnu stabilitu siláže po jej otvorení.

Zloženie: Lactobacillus casei
Lactobacillus brevis

AdiSil Mix

AdiSil M-100 Stabil

Špeciálny inokulant pre zvýšenie stability kukurice a glycidových krmív.

Silný inhibičný účinok proti rozvoju kvasiniek.

Zloženie: Lactobacillus brevis

AdiSil M-100 Stabil

SilaPro Mix NA

Konzervant pre usmernenie fermentačného procesu a aeróbnej stability.

Vynikajúci protiplesňový účinnok!
Bezpečný voči obsluhe a technike!

Zloženie: kyselina propiónová, propiónan sodný, kyselina mravčia, mravčan sodný.

SilaPro Mix NA

SilaPro NC

Prípravok pre konzerváciu celého, miaganého, drveného vlhkého zrna  kukurice a obilnín. 

Bezpečný voči obsluhe a technike!
Vynikajúci protiplesňový účinok!

Zloženie: kyselina propiónová, propiónan amónny.

SilaPro NC

SilaPro NC-P

Prípravok pre konzerváciu celého, miaganého, drveného vlhkého zrna kukurice a obilnín.

Bezpečný voči ľudom a technike!
Vynikajúci protiplesňový účinok!

Zloženie: kyselina propiónová, propiónan amónny.

SilaPro NC-P

SilaPro PA-99

Prípravok pre aeróbnu konzerváciu celého a miaganého vlhkého zrna  kukurice a obilnín.

Vynikajúci protiplesňový účinok!

Zloženie: kyselina propiónová 99,5%

SilaPro PA-99

Bioferm Česká republika