Search

Kompletný program silážovania s BIOFERMOM

Kompletný program silážovania s BIOFERMOM

Bielkovinové a polobielkovinové krmoviny

Lucerna
Ďatelina
Trávy / Miešanky
Raž / Tritikale
Mláto

Charakteristika konzervantov

SilaFor 2 Plus

Konzervant s najvyšším obsahom pufrovanej kyseliny mravčej pre silážovanie bielkovinových a polobielkovinových krmovín s nízkou sušinou.

Okamžité zníženie pH silážovanej hmoty.

Bráni rozkladu dusíkatých látok.

Zloženie: kyselina mravčia, mravčan sodný.

SilaFor 2 Plus

SilaFor NA

Konzervant pre silážovanie bielkovinových a polobielkovinových krmovín s nízkou sušinou.

Bráni rozkladu dusíkatých látok. Nekorozívny, bezpečný voči ľuďom a technike!

Zloženie:  kyselina mravčia, mravčan sodný.

SilaFor NA

SilaFor NA Plus

Konzervant pre usmernenie fermentačného procesu a aeróbnej stability.

Výrazný protiplesňový účinok! Bezpečný voči obsluhe a technike!

Zloženie: kyselina mravčia, mravčan sodný, kyselina propiónová.

SilaFor NA Plus

NOVINKA 2024

SilaFor 2000 NC

Vysokoúčinná kombinácia organických kyselín a ich solí pre silážovanie zavädnutých krmovín.

Okamžite znižuje pH silážovanej hmoty.

Redukuje rozvoj nežiadúcej mikroflóry a uchováva viac živín. Bráni proteolýze a znižuje tým straty bielkovín. Vďaka riadenej fermentácii zostáva v siláži viac pohotovej energie. Zabraňuje rozvoju sekundárnej fermentácie. Špičková aeróbna stabilita. Výrazný protiplesňový účinok!

Bezpečný voči ľuďom a technike!

Zloženie: kyselina mravčia, mravčan sodný, kyselina propiónová, benzoan sodný

SilaFor 2000 NC

SilaFor 2000 Plus

Kombinácia organických kyselín a ich solí pre silážovanie zavädnutých krmovín

Bráni rozkladu dusíkatých látok. Zachováva viac pohotovej energie v zakonzervovanej hmote. Špičková aeróbna stabilita. Výrazný protiplesňový účinok! Bezpečný voči ľuďom a technike!

Zloženie: kyselina mravčia, mravčan sodný, kyselina propiónová, benzoan sodný.

SilaFor 2000 Plus

AdiSil LG-100 Perfect

Inokulant pre silážovanie zavädnutých bielkovinových a polobielkovinových krmovín.

Obohatené zloženie silážnych kmeňov podporuje rýchlu produkciu kyseliny mliečnej takmer výhradne v L-forme, má širšie rozpätie fermentačných teplôt  a zachováva vyšší obsah viazaných amínokyselín.

Zloženie: Lactobacillus plantarum
Pediococcus acidilactici
Lactobacillus casei
Lactobacillus paracasei

AdiSil LG-100 Perfect

AdiSil Mix

Prémiový inokulant s novým zložením.

Prémiový inokulant pre konzerváciu siláží  s vyššou sušinou. Výrazne zlepšuje aeróbnu stabilitu siláže po jej otvorení.

Zloženie: Lactobacillus casei
Lactobacillus brevis

AdiSil Mix

AdiSil Plus

Inokulant s rýchlym nástupom fermentácie širokej škály cukrov pri širokom rozpätí sušiny silážovanej hmoty.

Zloženie: Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum

AdiSil Plus

Bioferm Česká republika