Certifikáty

BIOFERM SK, s.r.o.​

má zavedený systém riadenia kvality ISO 9001:2001 v obore obchodná a poradenská činnosť v oblasti výroby krmív a veterinárnych prípravkov a GMP B3 (2007): Trade, Collection and Storage & Transshipment pre obchod s kŕmnymi surovinami, premixami, doplnkovými látkami a kŕmnymi zmesami.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

BIOFERM SK, s.r.o.

zaviedla  a použiva systém manažmentu kvality ČSN EN ISO 9001:2009

Certifikát GMP+

BIOFERM SK, s.r.o.
Zodpovedajú príslušným požiadavkám a predpokladom zo štandardu GMP+ B3 Obchod, zber a skladovanie & prekládka.

FOLYAMATTANÚSÍTVÁNY GMP+

BIOFERM SK, s.r.o.
Az alábbi szabványra vonatkozó követelményeknek és feltételeknek GMP+ B3 Kereskedelem, begyűjtés és tárolás & átrakodás.

Přihlášení uživatele