Search

Kompletný program silážovania s BIOFERMOM

Kompletný program silážovania s BIOFERMOM

Bielkovinové a polobielkovinové krmoviny

Lucerna
Ďatelina
Trávy / Miešanky
Raž / Tritikale
Mláto
Charakteristika konzervantov

SilaFor 2 Plus

Konzervant s najvyšším obsahom pufrovanej kyseliny mravčej pre silážovanie bielkovinových a polobielkovinových krmovín s nízkou sušinou.

Okamžité zníženie pH silážovanej hmoty.

Bráni rozkladu dusíkatých látok.

Zloženie: kyselina mravčia, mravčan sodný.

SilaFor 2 Plus

SilaFor NA

Konzervant pre silážovanie bielkovinových a polobielkovinových krmovín s nízkou sušinou.

Bráni rozkladu dusíkatých látok. Nekorozívny, bezpečný voči ľuďom a technike!

Zloženie:  kyselina mravčia, mravčan sodný.

SilaFor NA

SilaFor NA Plus

Konzervant pre usmernenie fermentačného procesu a aeróbnej stability.

Výrazný protiplesňový účinok! Bezpečný voči obsluhe a technike!

Zloženie: kyselina mravčia, mravčan sodný, kyselina propiónová.

SilaFor NA Plus

NOVINKA 2024

SilaFor 2000 NC

Vysokoúčinná kombinácia organických kyselín a ich solí pre silážovanie zavädnutých krmovín.

Okamžite znižuje pH silážovanej hmoty.

Redukuje rozvoj nežiadúcej mikroflóry a uchováva viac živín. Bráni proteolýze a znižuje tým straty bielkovín. Vďaka riadenej fermentácii zostáva v siláži viac pohotovej energie. Zabraňuje rozvoju sekundárnej fermentácie. Špičková aeróbna stabilita. Výrazný protiplesňový účinok!

Bezpečný voči ľuďom a technike!

Zloženie: kyselina mravčia, mravčan sodný, kyselina propiónová, benzoan sodný

SilaFor 2000 NC

SilaFor 2000 Plus

Kombinácia organických kyselín a ich solí pre silážovanie zavädnutých krmovín

Bráni rozkladu dusíkatých látok. Zachováva viac pohotovej energie v zakonzervovanej hmote. Špičková aeróbna stabilita. Výrazný protiplesňový účinok! Bezpečný voči ľuďom a technike!

Zloženie: kyselina mravčia, mravčan sodný, kyselina propiónová, benzoan sodný.

SilaFor 2000 Plus

AdiSil LG-100 Perfect

Inokulant pre silážovanie zavädnutých bielkovinových a polobielkovinových krmovín.

Obohatené zloženie silážnych kmeňov podporuje rýchlu produkciu kyseliny mliečnej takmer výhradne v L-forme, má širšie rozpätie fermentačných teplôt  a zachováva vyšší obsah viazaných amínokyselín.

Zloženie: Lactobacillus plantarum
Pediococcus acidilactici
Lactobacillus casei
Lactobacillus paracasei

AdiSil LG-100 Perfect

AdiSil Mix

Prémiový inokulant s novým zložením.

Prémiový inokulant pre konzerváciu siláží  s vyššou sušinou. Výrazne zlepšuje aeróbnu stabilitu siláže po jej otvorení.

Zloženie: Lactobacillus casei
Lactobacillus brevis

AdiSil Mix

AdiSil Plus

Inokulant s rýchlym nástupom fermentácie širokej škály cukrov pri širokom rozpätí sušiny silážovanej hmoty.

Zloženie: Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum

AdiSil Plus

Kukurica

Kukuričná siláž z celej rastliny

Zberová sušina (%)

28 - 35 %

35 - 45 %

Vlhké zrno - drvené, miagané, šrotované
CCM
Vlhké zrno - celé

Zberová sušina (%)

Nad 70 %

Charakteristika konzervantov

AdiSil Lac

Inokulant pre konzerváciu silážnej kukurice a glycidových objemových krmív.

Obohatené zloženie silážnych kmeňov podporuje rýchlu produkciu kyseliny mliečnej takmer výhradne v L-forme a má širšie rozpätie fermentačných teplôt.

Zloženie: Lactobacillus plantarum
Pediococcus parvulus
Lactobacillus rhamnosus

AdiSil Lac

AdiSil Plus

nokulant s rýchlym nástupom fermentácie širokej škály cukrov pri širokom rozpätí sušiny silážovanej hmoty.

Zloženie: Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum

AdiSil Plus

AdiSil Mix

Prémiový inokulant s novým zložením.

Prémiový inokulant pre konzerváciu siláží        s vyššou sušinou. Výrazne zlepšuje aeróbnu stabilitu siláže po jej otvorení.

Zloženie: Lactobacillus casei
Lactobacillus brevis

AdiSil Mix

AdiSil M-100 Stabil

Špeciálny inokulant pre zvýšenie stability kukurice a glycidových krmív.

Silný inhibičný účinok proti rozvoju kvasiniek.

Zloženie: Lactobacillus brevis

AdiSil M-100 Stabil

SilaPro Mix NA

Konzervant pre usmernenie fermentačného procesu a aeróbnej stability.

Vynikajúci protiplesňový účinnok!
Bezpečný voči obsluhe a technike!

Zloženie: kyselina propiónová, propiónan sodný, kyselina mravčia, mravčan sodný.

SilaPro Mix NA

SilaPro NC

Prípravok pre konzerváciu celého, miaganého, drveného vlhkého zrna  kukurice a obilnín. 

Bezpečný voči obsluhe a technike!
Vynikajúci protiplesňový účinok!

Zloženie: kyselina propiónová, propiónan amónny.

SilaPro NC

SilaPro NC-P

Prípravok pre konzerváciu celého, miaganého, drveného vlhkého zrna kukurice a obilnín.

Bezpečný voči ľudom a technike!
Vynikajúci protiplesňový účinok!

Zloženie: kyselina propiónová, propiónan amónny.

SilaPro NC-P

SilaPro PA-99

Prípravok pre aeróbnu konzerváciu celého a miaganého vlhkého zrna  kukurice a obilnín.

Vynikajúci protiplesňový účinok!

Zloženie: kyselina propiónová 99,5%

SilaPro PA-99

Bioferm Česká republika