Search

Kompletné silážne poradenstvo a servis

Odborné poradenstvo

  • Predzberové poradenstvo a pozberový servis NIRS
  • Odber silážnych vzoriek vertikálnou sondou až do hĺbky 2 m
  • Spektrofotometrická NIR a chemická analýza

Doplnkový program a servis

  • Aplikátory biologických a chemických konzervantov a ich servis
  • Kompletné zakrývacie systémy silážnych jám vrátane zaškolenia
  • Návrhy kompletnej linky pre drvenie a vakovanie vlhkého zrna

Bioferm Česká republika