Silážné doplnky

Silážné doplnky PRE DOKONALÉ UTESNENIE POVRCHU SILÁŽNEJ JAMY

Pre dokonalé utesnenie povrchu silážnej jamy a dosiahnutia maximálneho bariérového účinku dodávame:

PE fólie

Kvalitné viacvrstvové zakrývacie PE fólie

Tkaniny a sítě

Ochranné záťažové tkaniny SILOTEX a siete SILONET

Zátězové pytle

Záťažové vrecia SILOBAG s uzáverom a spevneným úchytom