Search

Granulačné spojivá

Mastercube

Vysoko koncentrované granulačné spojivo

Mastercube® je kombináciou síranu vápenatého a guarovej gumy. Guarová guma je prírodná guma rastlinného pôvodu, ktoré pohotovo zvýšia flexibilitu pomletého materiálu a zabezpečuje jeho dobrú sypkosť, lubrikáciu matrice a vyššiu trvanlivosť granúl. Nedochádza tak k odrodu granúl pri preosievanie, chladenie, manipulácii a transporte. Vlhkosť dodávaná počas hydrotermických úpravách v kondicionéru prispieva k hydrolýze síranu vápenatého a dochádza ku stvrdnutie granúl, ktoré sú potom schopné prežiť zaťaženie v vreciach, zásobníka pre krmivo alebo v sile

Súčasné ekonomické podmienky vyžadujú použitie čo najlacnejších surovín v kŕmnych zmesiach. Sú to však často suroviny, ktoré sú menej vhodné pre granuláciu. Mastercube udržiava vysokú kvalitu granúl i v takýchto prípadoch. Zníženie podielu jemných častíc v priebehu granulácie je ekonomickou nevyhnutnosťou. Jemné časti sú zbierané a recyklovať, čo znižuje efektivitu výroby. Zníženie efektivity výroby nie je len dôsledkom vyššej spotreby energie na recykláciu, ale tiež môže viesť k nižšej hodnote živín v jemných časticiach, ktoré prejdú procesom granulácie dvakrát. Recykláciou sa tiež znižuje výkon miešačky, takže každá recyklovaná tona znamená o tonu nižšiu produkciu.

Bioferm Česká republika