Search

Vlákninové koncentráty

Vitacel

Přirozená a ekonomická alternativa pro moderní odchov selat.

Inovativní přírodní krmný doplněk, který zlepšuje stravitelnost bílkovin a pomáhá udržovat zdravou střevní mikroflóru.

Prevence průjmových onemocnění

Výskyt průjmových onemocnění lze výrazně snížit včasným vystavením střevní mikroflóry selat hrubé vláknině v krmivu. Také v krmivech pro časný odstav selat je čistá vysoce koncentrovaná hrubá vláknina nenahraditelná. VITACEL® je nejlepším zdrojem hrubé vlákniny. Ostatní zdroje hrubé vlákniny běžně obsahují mykotoxiny, a/nebo jejich částice mají ostré okraje, které způsobují poškození citlivých střevních klků.

Zdravá selata mají vyšší přírůstky hmotnosti

Testy prokázaly významně vyšší přírůstky hmotnosti díky zdravé střevní mikroflóře a zlepšenou odolnost selat vůči onemocněním. Denní přírůstek hmotnosti, zejména mezi 15. a  28. dnem odchovu, se zvýšil přibližně o 25%. Střevní mikroflóra selat se přirozeně přizpůsobí hrubé vláknině VITACEL®. Toto přizpůsobení střevní mikroflóry zvýšenému obsahu hrubé vlákniny v rozpětí přibližně dvou týdnů bylo již mnohokrát prokázáno.

Univerzita aplikovaných věd Nürtingen

Testy provedené na Univerzitě aplikovaných věd v německém Nürtingenu ukazují, že dochází k průkaznému snížení průjmů u odstavených selat a průkazně vyšším přírůstkům. V testech byl snížen výskyt průjmových onemocnění o 65%, respektive 90%.

Bioferm Česká republika