OptiPhos

OptiPhos® je najvýkonnejšia a najrýchlejšia fytáza na trhu.


OptiPhos ® je fytáza novej generácie, ktorá bola vyvinutá na University of Cornell (USA). Vedci na tejto univerzite objavili baktériu E.coli, ktorá produkuje veľmi účinnú 6-fytázu, identifikovali gén zodpovedný za produkciu fytázy, izolovali ho a preniesli do kvasinky Pichia pastoris. Tieto kvasinky so zabudovanými génmi, ktoré kódujú produkciu fytázy, sú schopné produkovať veľké množstvo E. coli fytázy OptiPhos ®.
OptiPhos ® sa používa v kŕmnych zmesiach pre monogastrické zvieratá, kde hydrolyzuje kyselinu fytovú a uvoľňuje fosfátové skupiny, ktoré sa tak stávajú pre zvieratá využiteľnými a môžu byť absorbované v dolnej časti tráviaceho traktu. Vzhľadom k tomu, že monogastrickým zvieratám chýba enzým fytáza, nie sú zvyčajne schopné rozkladať kyselinu fytovú a nemôžu teda využívať fosfor viazaný v tejto molekule. Pridaním fytázy OptiPhos ® do krmiva sa môže v organizme zvieraťa uvoľňovať fosfor viazaný na fytát, čo platí pre 70% všetkého fosforu obsiahnutého v surovinách rastlinného pôvodu. Týmto spôsobom je možné znížiť množstvo pridávaného anorganického fosforu vo forme dihydrogénfosforečnanu alebo hydrogenfosforečnanu vápenatého.

Závislosť od pH
OptiPhos ® zlepšuje stráviteľnosť prírodného fosforu viazaného v kyseline fytovej, ktorá je obsiahnutá v rastlinnej zložke krmiva. To vedie k úspore nákladov a nižšiemu vylučovaniu fosforu do prostredia vo výkaloch. Jednotlivé fytázy majú optimálnu účinnosť pri rôznom a pre nich špecifickom pH. Aby bola fytáza schopná hydrolyzovať fosfátové skupiny z kruhovej štruktúry inozitolu, musí byť kyselina fytová (substrát, na ktorom fytáza pracuje) v tekutom prostredí. Kyselina fytová sa zvyčajne vyskytuje v roztoku s pH nižším ako 5,5, čo je v podmienkach in vivo najmä v hornej časti tráviaceho traktu (žalúdok). Akonáhle vstúpi trávenina do dvanástnika, pH sa zvyšuje na 6 a viac a kyselina fytová začne tvoriť komplex s vápnikom. Tento komplex sa zráža a schopnosť fytázy vyvolať hydrolýzu fosfátových skupín je tým značne obmedzená. OptiPhos ® má ideálnu aktivitu pri pH v rozpätí 1 - 5,5. Jedná sa o veľmi široké rozpätie, čo je pre OptiPhos ® výhodou pri hydrolýze kyseliny fytovej v celej hornej časti tráviaceho traktu.
Mimoriadne vysoká účinnosť fytázy OptiPhos ® v hornej časti tráviaceho traktu je oproti iným fytázam daná aj jej vysokou kinetickou rýchlosťou a katalytickou účinnosťou. Vďaka tomu patrí celkové množstvo uvoľňovaného fosforu fytázou OptiPhos ® medzi najvyššie zo všetkých fytáz dostupných na súčasnom trhu.
Relatívna aktivita fytázových enzýmov pri rôznych hodnotách pH

OptiPhos ® - tepelná stabilita
Tepelná stabilita fytáz je horúca téma. Je všeobecne známe, že fytázy sú citlivejšie na inaktiváciu teplom v porovnaní napríklad s xylanázam. To znamená, že pri teplote peletovaniu 75 - 80 ° C môže dôjsť k významným stratám aktivity fytázy. Aby sa týmto stratám aktivity zabránilo, musí byť fytáza pred tepelným ošetrením chránená, ale táto ochrana zároveň nesmie brániť uvoľňovaniu fytázy v organizme zvieraťa. Na ochranu fytázy OptiPhos ® pri granulovaní, kedy teplota bežne dosahuje 85 ° C, bola vyvinutá špeciálna poťahová vrstva, ktorá dokáže ochrániť OptiPhos ® pred vysokou teplotou v priebehu peletovania, ale nebráni jeho uvoľňovanie v organizme zvierat. Táto dôležitá skutočnosť bola overená mnohými pokusmi s filmom obaleným (termostabilným) produktom OptiPhos ® CT, kde všetky výsledky preukázali jeho vysokú účinnosť a odozvu in vivo.
Pre niektoré výrobné procesy, kde je uprednostňovaná tekutá forma fytázy, napríklad pri použití ešte vyššej teploty pri granulovaní, je k dispozícii tekutý OptiPhos ® L určený pre aplikáciu po peletovaní (PPLA).

OptiPhos ® - stabilita v premixoch a pri skladovaní
OptiPhos ® je granulovaný produkt vyrábaný patentovaným procesom mikrogranulácie. Pri tomto postupe je aktívna látka - fytáza OptiPhos ® - pevne uložená do škrobovej matrice, ktorá chráni OptiPhos ® pred rôznymi vplyvmi ako chemických látok, tak pred nepriaznivými podmienkami pri skladovaní.

Odolnosť proti degradácii pepsínom
Okrem pH je ďalším dôležitým faktorom aj degradácie fytázy pepsínom. Fytázy sú proteíny a v normálne fungujúcom tráviacom trakte zvierat pepsín rozkladá proteíny na menšie časti, ktoré sú ďalej trávené. Pepsín je aktívny najmä pri nízkom pH v oblasti žalúdka, kde môže fytázu degradovať. Výsledky výskumu ukazujú, že OptiPhos ® je voči tejto degradácii pepsínom takmer úplne rezistentnej, čo znamená, že v žalúdku zostáva účinný všetok OptiPhos ® bez akýchkoľvek strát účinnosti spôsobených degradáciou pepsínom.
Relatívne množstvo fytátového fosforu uvoľňovaného zo sójového šrotu (%) v závislosti na koncentrácii pepsínu

Informácie o výrobku
OptiPhos ® sa do kŕmnych zmesí dodáva v mikro-granulované - OptiPhos ® G, obalené termostabilné - OptiPhos ®CT a tekuté - OptiPhos ® L forme.


Protože je OptiPhos® nejrychlejší fytáza na trhu, tak se v důsledku optimálního profilu pH a vysoké odolnosti vůči pepsinu projevuje tzv. superdávkovací efekt OptiPhos® již při dvojnásobné dávce, zatímco většina konkurentů potřebuje 3 až 4 násobek základní dávky, aby dosáhli téhož efektu.

ProduktKoncetrace (OTU per g)Forma
OptiPhos® G2500 and 5000Mikrogranulát
OptiPhos® CT2500 and 5000Potahovaný
OptiPhos® L2500 and 5000Tekutý
OptiPhos® WSP350.000Vodorozpustný práśek