Search

Enzýmy

Hostazym X

Enzým prinášajúci prospech zvieratám a úspory farmárom

Hostazym® X je prírodný enzýmový komplex sdeklarovanou aktivitou endo-xynalázy. Tento komplex je produkovaný prostredníctvom procesu fermentácie na pevnom substráte (SSF) s využitím špecifického kmeňa Trichoderma longibrachiatum. V priebehu procesu SSFprodukčný kmeň vylučuje komplex enzýmovdegradujúcich NSP: endo-1,4-ß-xylanáza, endo-1,4-ß- glukanáza, endo-1,3 (4)-ß- glukanáza, α-amyláza,proteáza, α-galaktosidáza atd. Vedľajšie enzymatickéaktivity doplňujú hlavnú aktivitu pentosanázy a ďalej napomáhajú degradácii NSP.

Okrem preukázanej účinnosti pri degradácii NSP ako zdroja energie v cereáliách je treba spomenúť, že komplexpentosanáza- xylanáza obsiahnutý v prípravkuHostazym® X, má značnú príbuznosť s vysokorozvetvenými arabinoxylanmi prítomnými v rastlinnýchzdrojoch proteínov, napríklad v sójovom šrote. To ešte ďalejzvyšuje celkovú účinnosť preparátu Hostazym® X v krmivách.

Technologické vlastnosti

  • Hostazym® X microGranulate sa na trh dodáva ako mikrogranulovaný homogénny kŕmny enzým a je tiež kdispozícii v tekutej
  • Veľkosť častíc dáva produktu výborné vlastnosti, napríklad vynikajúcu sypkosť a bezprašnosť.
  • Homogénna distribúcia preparátu Hostazym®microGranulate v hotovej kŕmnej zmesi je dôkladná, bezrizika separácie.
  • Produkt je stabilný behom všetkých bežných procesov pri výrobe agranulovaní kŕmnych zmesí.
  • Bola preukázaná stabilita pri skladovaní hotových kŕmnych zmesí.
  • Zaručená trvanlivosť je za normálnych podmienok skladovania ž 24 mesiacov od výroby.

Bioferm Česká republika