Search

Enzýmy

OptiPhos Plus

OptiPhos® Plus - Stále najrýchlejší ....so zaistenou stabilitou

OptiPhos® Plus je najnovšou generáciou fytázy, ktorú vyvinula Huvepharma® na základe svojej know-how technológie enzýmov.  OptiPhos® Plus bol vyvinutý screeningom variantov fytázy OptiPhos® zameraným na lepšiu tepelnú stabilitu pri zachovaní jeho ostatných priaznivých vlastností (ideálny profil pH, odolnosť voči pepsínu a rýchlosť). Výsledky potvrdili, že okrem toho, že je OptiPhos® Plus najrýchlejšou fytázou na trhu, tak je aj tepelne stabilný. OptiPhos® Plus je dostupný v 3 rôznych formách, každá z nich je vhodná pre špecifickú aplikáciu:
  • Granulovaná forma pre použitie v sypkých a peletovaných krmivách do 85°C.
  • Poťahovaná forma pre použitie v peletovaných krmivách do 95°C .
  • Tekutá forma pre použitie nástrekom na granule po peletovaní.
Výhody STABILNEJ FYTÁZY:
  • Nie sú straty pri peletovacích teplotách nad 85°C (až do 95°C).
  • Najvyššia bezpečnosť zachovania účinnosti pri kolísajúcich teplotách peletovania.
  • Dlhšia doba použiteľnosti ako produktu, tak aj v premixe a v krmive.
Výhody RÝCHLEJ FYTÁZY
  • Najvyššie úspory zdrojov anorganických fosfátov, ktorými sa znižujú náklady na krmivo.
  • Rýchlejšia eliminácia anti-nutričného faktora fytátu, čo dokazuje účinok superdávkovania už pri dvojnásobnej dávke.
  • Minimalizácia dopadu na životné prostredie znížením vylučovania fosforu.

Bioferm Česká republika