OptiPhos Plus

OptiPhos® Plus - Stále najrýchlejší.....so zaistenou stabilitou

OptiPhos® Plus je najnovšou generáciou fytázy, ktorú vyvinula Huvepharma® na základe svojej know-how technológie enzýmov.  OptiPhos® Plus bol vyvinutý screeningom variantov fytázy OptiPhos® zameraným na lepšiu tepelnú stabilitu pri zachovaní jeho ostatných priaznivých vlastností (ideálny profil pH, odolnosť voči pepsínu a rýchlosť). Výsledky potvrdili, že okrem toho, že je OptiPhos® Plus najrýchlejšou fytázou na trhu, tak je aj tepelne stabilný.

OptiPhos® Plus je dostupný v 3 rôznych formách, každá z nich je vhodná pre špecifickú aplikáciu:

  • Granulovaná forma pre použitie v sypkých a peletovaných krmivách do 85°C.
  • Poťahovaná forma pre použitie v peletovaných krmivách do 95°C .
  • Tekutá forma pre použitie nástrekom na granule po peletovaní.

Výhody STABILNEJ FYTÁZY:

  • Nie sú straty pri peletovacích teplotách nad 85°C (až do 95°C).
  • Najvyššia bezpečnosť zachovania účinnosti pri kolísajúcich teplotách peletovania.
  • Dlhšia doba použiteľnosti ako produktu, tak aj v premixe a v krmive.

Výhody RÝCHLEJ FYTÁZY

  • Najvyššie úspory zdrojov anorganických fosfátov, ktorými sa znižujú náklady na krmivo.
  • Rýchlejšia eliminácia anti-nutričného faktora fytátu, čo dokazuje účinok superdávkovania už pri dvojnásobnej dávke.
  • Minimalizácia dopadu na životné prostredie znížením vylučovania fosforu.

Produkt

Koncentrácia (FTU/g)

Forma

Trvanlivosť

Stabilita

OptiPhos® Plus G

5.000, 10.000 a 50.000

Granulát

Min. 2 roky

do 85°C

OptiPhos® Plus CT

5.000 a 10.000

Poťahovaná

Min. 2 roky

do 95°C

OptiPhos® Plus L

5.000 a 10.000

Tekutá

Min. 1 rok