Acidifikátory

Bacteria Control SF1

Sypký konzervant účinný proti nežádoucím bakteriím v krmivech.

Mikrobiální kontrola (Salmonella), nekorozivní.

Přípravek BIOFERM Bacteria Control SF1 je účinný proti salmonelám a dalším patogenním mikroorganizmům v krmných směsích a krmných surovinách. Zajišťuje prevenci proti opětovné kontaminaci při výrobě.  Přípravek je také účinný inhibitor plísní.  Produkt je současně cenným zdrojem vysoce využitelného organického vápníku s nízkou pufrační kapacitou. Není ochranná lhůta.

Stabilita a skladování:
Přípravek je stabilní po dobu 2 let od data výroby.
Fyzikální stabilita se ještě před uplynutím doby trvanlivosti může snížit, pokud není přípravek skladován v chladnu, suchu a v dobře větraném prostoru.

Manipulace a přeprava: Výrobek není korozivní a je označen Xi-dráždivý.
Balení na objednávku – 25 kg pytle
Certifikace: Výroba a dodávky tohoto produktu jsou řízeny systémem jakosti GMP+.
Vyrobeno v Holandsku.
Bezpečnostní upozornění: Před manipulací s přípravkem si pročtěte bezpečnostní list materiálu.

Bacteria Control SF1

Sypký konzervant účinný proti nežádoucím bakteriím v krmivech.

Mikrobiální kontrola (Salmonella), nekorozivní.

Přípravek BIOFERM Bacteria Control SF1 je účinný proti salmonelám a dalším patogenním mikroorganizmům v krmných směsích a krmných surovinách. Zajišťuje prevenci proti opětovné kontaminaci při výrobě.
Přípravek je také účinný inhibitor plísní.
Produkt je současně cenným zdrojem vysoce využitelného organického vápníku s nízkou pufrační kapacitou. Není ochranná lhůta.

Stabilita a skladování:
Přípravek je stabilní po dobu 2 let od data výroby.
Fyzikální stabilita se ještě před uplynutím doby trvanlivosti může snížit, pokud není přípravek skladován v
chladnu, suchu a v dobře větraném prostoru.

Manipulace a přeprava: Výrobek není korozivní a je označen Xi-dráždivý.
Balení na objednávku - 25 kg pytle
Certifikace: Výroba a dodávky tohoto produktu jsou řízeny systémem jakosti GMP+.
Vyrobeno v Holandsku.
Bezpečnostní upozornění: Před manipulací s přípravkem si pročtěte bezpečnostní
list materiálu.

Sloučenina kyseliny mravenčí, citrónové , propionové a jejich vápenatých solí. Poměr kyselin je optimalizován tak, aby svými účinky pokrýval co největší spektrum mikroorganizmů. Tato kombinace umožňuje udržení kyselých vlastností solí při značném snížení korozivního účinku.

      • kyselina mravenčí 45%,
      • kyselina citrónová 15%,
      • kyselina propionová 11,5%

Krmné suroviny 6-35 kg na 1000 kg
Krmné směsi 4 -15 kg na 1000 kg.

Dávkování závisí na typu složek, skladovacích podmínkách, rozsahu bakteriální kontaminace (salmonely) a způsobu použití (prevence – dekontaminace)

Bioferm Česká republika