BIOFERM FA 1100L

BIOFERM FA 1100L je tekutý regulátor kyslosti,

ktorý je kontamináciou kyseliny mravčej a mravčanu sodného. Kyselina mravčia je čiastočne neutralizovaná mravčanom sodným, aby sa znížila korozivita prípravku. Obidve zložky sú starostlivo vybrané na základe ich individuálnych vlastností. Kyselina mravčia a mravčan sodný sú vyrábané firmou Eastman/Taminco v súlade s najvyššími akostnými štandardami.

Výhody použitia

   • Synergický účinok hlavných zložiek
   • Znižuje pH a pufračnú kapacitu krmiva
   • Silný antibakteriálny účinok voči G-negatívnym, patogénnym baktériám ako v krmive, tak i čreve
   • Redukuje poodstavové ťažkosti zažívacieho traktu (GIT)
   • Zlepšuje stráviteľnosť bielkovín a minerálnych látok
   • Zlepšuje konverziu krmiva
   • Znižuje záťaž životného prostredia dusíkom a fosforom
   • Nevyvoláva žiadne zdravotné riziká pre ľudí
   • Znížená korozivita a zápach v porovnaní s čistou kyselinou mravčou

Hlavné zložky

Kyselina mravčia, CAS No. 64-18-6
Mravčan sodný, CAS No. 141-53-7

Odporúčané dávkovanie v krmive

Ošípané%kg/t KS
Ciciaky0,6 - 1,06 - 10
Predvýkrm0,7 - 1,27 - 12
Výkrm0,7 - 1,27 - 12
Prasnice0,5 - 0,85 - 8
Hydina  
Brojlery0,3 - 0,83 - 8
Nosnice0,3 - 0,83 - 8
Morky0,4 - 0,84 - 8

Odporúčané dávkovanie v pitnej vode
Na okyslenie napájacej vody s maximálnym baktericidným účinkom je optimálne dávkovacie rozpätie 0,1 – 0,2% prípravku BIOFERM FA 1100L (tj. 1,0 – 2,0 l na 1000 l vody ). Na preventívnu a dlhodobú acidifikáciu k dosiahnutiu pH 4 napájacej vody je odporúčaná dávka 0,04- 0,05% (tj. 0,4 – 0,5 l na 1000 l vody). Pri praktickej aplikácii je vhodné pracovať s prípravkom riedeným vodou v pomere 1:10 až 1:20. Takto získaný roztok možno ľahko dávkovať obvykle 1%-ným dávkovacím zariadením do rozvodu napájacej vody, alebo priamo do nádrží. V závislosti na miestnych podmienkach, tvrdosti vody, alebo inej požadovanej výslednej acidite je vhodné stanoviť si vlastnú dávku praktickým pokusom.