Search

Acidifikátory

BIOFERM FA 1100L

BIOFERM FA 1100L je tekutý regulátor kyslosti

Je kontamináciou kyseliny mravčej a mravčanu sodného. Kyselina mravčia je čiastočne neutralizovaná mravčanom sodným, aby sa znížila korozivita prípravku. Obidve zložky sú starostlivo vybrané na základe ich individuálnych vlastností. Kyselina mravčia a mravčan sodný sú vyrábané firmou Eastman/Taminco v súlade s najvyššími akostnými štandardami.

Výhody použitia

Synergický účinok hlavných zložiek

Znižuje pH a pufračnú kapacitu krmiva

Silný antibakteriálny účinok voči G-negatívnym, patogénnym baktériám ako v krmive, tak i čreve

Redukuje poodstavové ťažkosti zažívacieho traktu (GIT)

Zlepšuje stráviteľnosť bielkovín a minerálnych látok

Zlepšuje konverziu krmiva

Znižuje záťaž životného prostredia dusíkom a fosforom

Nevyvoláva žiadne zdravotné riziká pre ľudí

Znížená korozivita a zápach v porovnaní s čistou kyselinou mravčou

Bioferm Česká republika