Search

Acidifikátory

Protaq LF3

Tekutý přípravek na acidifikaci napájecí vody pro drůbež a prasata.

Přípravek byl speciálně vyvinut k acidifikaci napájecí vody pro brojlery, selata při odstavu, ale je vhodný též pro nosnice, krůty, prasata ve výkrmu a prasnice

Přípravek BIOFERM Protaq LF3 obsahuje 100% účinných látek. Skládá se z mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCFA) v unikátní kombinaci s mastnými kyselinami se středně dlouhým řetězcem (obohacenými kyselinou kaprylovou (C8:0), které plní řadu funkcí. BIOFERM Protaq LF3 dokáže zabránit množení škodlivých bakterií (Salmonella, Campylobacter, Clostridium a Escherichia Coli) v zažívacím traktu.
Přípravek BIOFERM Protaq LF3 se zvlášť doporučuje jako prevence infekcí způsobených salmonelami a kampylobakteriemi ke konci produkčního cyklu pro snížení rizika kontaminace jatečných těl při porážce, prevence průjmů selat při odstavu, pro zlepšení zdravotního stavu trávicího traktu prasat ve výkrmu a prasnic
Bez ochranné lhůty.

Manipulace a přeprava: Škodlivý pro kůži.

Balení na objednávku:

  • 1000 kg IBC kontejner
  • 200 kg barel
  • 25 kg kanystr
  • Volně ložený

 

Stabilita a skladování: Produkt je stabilní po dobu 2 let od data výroby.
Během skladování může změnit barvu, což nemá
negativní vliv na složení ani účinnost.
Bezpečnostní upozornění: Před manipulací s produktem si pročtěte bezpečnostní
list materiálu. Vyrobeno v Holandsku.

Bioferm Česká republika