Search

Kokcidiostatiká

Sacox 120 – Salinomycin

Kokcidiostatikum používané k profylaktické kontrole různých druhů kokcidií:  E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. mivati, E. tenella a E. brunetti, u výkrmových kuřat a kuřic v odchovu.

Ochranná lhůta 0 dní

Sacox® 120 microGranulate (salinomycinát sodný) je nejúčinnější a nejčastěji používané kokcidiostatikum ze skupiny polyeterických antibiotik, která jsou běžně označovaná jako ionofory. V širokém měřítku se využívá pro prevenci kokcidiózy ve výkrmech kuřat a odchovech kuřic.  Za celé období používání přípravku Sacox® 120 microGranulate nebyly pozorovány žádné nežádoucí vlivy na příjem krmiva ani na opeření, a to bez ohledu na roční období anebo teplotu.

 • Nejpoužívanější salinomycin na světě
 • Spolehlivá ochrana před kokcidiózou
 • Ionofor poskytující ochranu před všemi hlavními druhy kokcidií
 • Mechanizmus účinku minimalizuje možnost vzniku rezistence
 • Dobře funguje ve všech ročních obdobích, bez ohledu na teplotu
 • Neomezuje příjem krmiva ani jiné funkce organismu
 • Bez negativních vlivů na spotřebu vody
 • Vysoce kompatibilní se všemi krmnými doplňky
 • Účinný ve všech typech směsí nebo krmiv
 • Vynikající sypkost
 • Bez rizika spékání nebo hrudkování při skladování v zásobnících
 • Dokonalá homogenita ve směsích a krmivu
 • Stabilní při všech běžných metodách zpracování a výroby krmiv
 • Bez problémů s kontaminací nebo přenosem
 • Dobrá návratnost investice

Bioferm Česká republika