Search

Kokcidiostatiká

Coxiril – 0,2% microGranulate

Coxiril® je doplnkovou látkou, určenou k profylaxii kokcidiózy u brojlerov, moriek a japonských prepeličiek.

Obsahuje 2 g/kg účinnej látky diklazurilu. Jedná sa o účinné syntetické antikokcidikum s možnosťou strategického využitia za účelom eliminácie infekčného tlaku v pravidelných intervaloch. Coxiril® zabíja kmene kokcidií rezistentných voči ionoforom a pomáha obnoviť účinnosť ionoforných  antikokcidík.

Nulová ochranná lehota

 • Nižší infekčný tlak v nasledujúcom kŕdli
 • Niekoľkonásobná prebierka pre udržanie optimálnej hustoty obsadenia
 • Ekonomický prínos:
 • vyššia úžitkovosť
 • nižší výskyt klinických ochorení
 • menej transportu
 • nižšie náklady na manipuláciu a prepravu

 

Hlavné výhody

 • Mikrogranulky umožňujú efektívnejšie podávanie a vyššiu účinnosť.
 • Nulová ochranná
 • Mimoriadne účinná, efektívna a bezpečná chemická látka.
 • Silný smrtiaci účinok voči všetkým významným druhom kokcidií.
 • Nebráni rozvoju prirodzenej
 • Možno ho použiť na zníženie infekčného tlaku kokcidií pred zahájením programu vakcinácie protikokcidióze.
 • Vynikajúci bezpečnostný profil u všetkých druhov
 • Široké rozmedzie dávkovania (0,8-1,2 ppm).
 • Žiadny tepelný stres ani zvýšená vlhkosť
 • Výborná kompatibilita s inými komponentmi
 • Malý podiel prachových častíc, zaručuje optimálnu účinnosť prípravku a bezpečnosť pri práci.

Bioferm Česká republika