Coxidin 200 – Monensin

Silný antikokcidický účinok prípravku Coxidin® 200 microGranulate, priaznivý vplyv na zvýšenie produkčnej účinnosti a zlepšenie profitability chovateľov hydiny

    • Kokcidiostatikum pre brojlery, nosnice a morky
    • 1 kg obsahuje 200 g monenzinátu sodného
    • Dodáva sa vo forme homogénneho granulátu

ÚČINNÝ
Vykonané testy preukázali silný antikokcidický účinok prípravku Coxidin® 200 microGranulate, priaznivý vplyv na zvýšenie produkčnej účinnosti a zlepšenie profitability chovateľov hydiny. Vďaka skutočnosti, že v tráviacom trakte zostáva malé množstvo oocyst, podporuje Coxidin® 200 microGranulate vybudovanie prirodzenej imunity voči kokcidióze. Výrazne znižuje riziko sekundárnej infekcie vyvolanej patogénmi a minimalizuje hmotnostné straty či nesprávnu konverziu krmív. Špecifický mechanizmus pôsobenia znižuje riziko vzniku rezistencie

BEZPEČNÝ
Je veľmi dobre znášaný Nemá nepriaznivý vplyv na príjem krmiva a vody Kompatibilný s väčšinou iných kŕmnych doplnkov (antibiotiká, vitamíny, minerály)

SYPKÝ
Jedinečná formulácia granúl Vynikajúce vlastnosti pri miešaní a výborná homogenita v premixe a zmesi Zachováva stabilitu pri granulácii

 

Cílové druhy

Minimální a maximální obsah monensinu hotovém krmivu (ppm)

Množství Coxidinu 200 přidaného do krmiva (g/t)

Maximální stáří

Ochranná lhůta

Výkrm kuřat

100 - 125

500 - 625

-

1 den

Odchov kuřat a kuřice

100 - 125

500 - 625

16 týdnů

1 den

Krůty

60 - 100

300 - 500

16 týdnů

1 den