Search
Vnútorná tepelná stabilita fytázy ďalšie kritérium pre dobrú fytázu

Biochemická charakteristika fytázy, jako je pH profil, rezistence na pepsin, rychlost a afinita, může poskytnout informace o potenciální účinnosti fytázy invivo. Zaměření na zlepšení vnitřní tepelné stability bylo motivováno trhem a je součástí výběrových kritérií.

Exogenní přidaná fytáza v krmivech je v praxi již více než 25 let. Používá se k uvolňování fosforu (P) vázaného na fytát přítomný v surovinách, ke snížení nákladů na krmivo snížením množství přidaného anorganického P a ke snížení koncentrace fytátu, což je dobře známý antinutriční faktor. Zároveň se zlepšuje udržitelnost životního prostředí, protože se snižuje vylučování P v životním prostředí. Roste také povědomí o tom, že zdroje anorganického P nejsou nevyčerpatelné. Jelikož jsou komerčně dostupné různé fytázy, je důležité si uvědomit, která kritéria jsou důležitá pro správnou volbu.

Celý článek si můžete ve formátu PDF stáhnout zde.

Bioferm Česká republika