Search

Monimax® – nové antikokcidikum v Európe

    • Huvepharma® uviedla na európsky trh nové antikokcidikum: Monimax®.  
    • Monimax® je mikrogranulovaný prípravok, obsahuje kombinácii Monenzín a Nikarbazín.
    • Monimax® je registrovaný pre morky a kurčatá.

Huvepharma® získala v Európe BSA registráciu pre Monimax®, mikrogranulovaný produkt, ktorý je kombináciou monenzínu a nikarbazínu.

Kokcidióza ostáva hlavným problémom hydinárskeho priemyslu a účinná ochrana proti kokcidióze je rozhodujúca pre zaistenie dobrej úžitkovosti. Suboptimálna kontrola kokcidiózy znižuje úžitkovosť a súčasne môže viesť k zvýšenému používaniu antimikrobiálnych látok na liečbu črevných problémo, u ktorých je kokcidióza spúšťačom (dysbakterióza, nekrotická enteritída). 

Monimax® je registrovaný pre výkrm kurčiat, výkrm moriek a odchov mládok. Synergia medzi monenzínom a nikarbazínom (viď Synergistic effect of a combination of nicarbazin and monensin against coccidiosis in the chicken caused by Eimeria spp. (2020) Vereecken et al., Avian Pathology) umožňuje použitie monenzínu a nikarbazínu pri nižších koncentráciach, takže je Monimax® vhodný na použitie vo všetkých podmienkach po celý rok.  

Monimax® preukázal účinnosť voči všetkým druhom Eimérií, ktoré sa vyskytujú u kurčiat a moriek. Výsledkom tejto novej kombinácie monenzínu a nikarbazínu je synergický účinok proti súčasným terénnym druhom Eimérií a dáta potvrdzujúce zlepšenie úžitkovosti hydiny. Monimax® je registrovaný pre bezpečné použitie pre morky a kurčatá. Vďaka tomu je tento prípravok vhodný na použitie vo výrobniach krmív, ktoré vyrábajú krmivá pre rôzné druhy hydiny. Monimax® zlepšuje welfare vtákov, pretože dobrá kontrola kokcidiózy zároveň zlepšuje kvalitu podstielky. Lepšia kvalita podstielky má priamy vplyv na lézie vankúšikov behákov, čo je dôležitý indikátor welfare hydiny.

Bioferm Česká republika