Search

První high-tech aplikační linka ve střední Evropě spuštěna

Historie mateřské společnosti LUKROM, spol. s r. o., sahá až do roku 1991. Tehdy se soustředila výhradně na obchodování se zemědělskými komoditami. Během svého růstu se však postupně vyvinula v podnik zabezpečující komplexní služby zemědělské veřejnosti.

LUKROM, spol. s r. o., za dobu svého působení vytvořila nebo kapitálově vstoupila do společností, které se zabývají zemědělskou prvovýrobou nebo poskytují služby na agrárním trhu. Prostřednictvím těchto aktivit je vytvářena skupina LUKROM. Ta má v současné době 750 stálých zaměstnanců a stala se součástí života řady zemědělců na Moravě i ve východních Čechách.

Výroba krmných směsí
Divize se soustředí na výrobu krmných směsí ve střediscích v Lípě a Vyškově. Tato střediska jsou registrována pro výrobu směsí pro hospodářská zvířata s použitím premixů a na výrobu medikovaných krmných směsí. Celková roční produkce mícháren dosáhla v uplynulých letech více než 100 tisíc tun, což LUKROM řadí mezi významné výrobce v rámci českého i slovenského trhu.

Huvematic®
V souladu s inovační filozofií divize výroby krmných směsí společnosti LUKROM, spol. s r. o. byla na VKS v Lípě ve spolupráci s firmami Huvepharma, Mangra s. a. a BIOFERM CZ, jako první ve střední Evropě, instalována a spuště- na high-tech aplikační linka pro nástřik enzymů do krmných směsí Huvematic®. Koncept Huvematic® oceněný za inovaci mezinárodní cenou Feed Award byl vyvinut ve spolupráci globálního producenta enzymů Huvepharma a evropské jedničky v oboru nástřikových technologií Mangra s. a. Tento systém umožňuje plně automatizovanou a přesnou aplikaci enzymů, jejichž roztok je připravován na míru receptur krmných směsí přímo na místě VKS. Jde o sofistikovanou technologii pracující s vodorozpustnými práškovými superkoncentráty enzymů OptiPhos WSP a Hostazym X WSP vyráběnými společností Huvepharma, plně nahrazující potřebu tekutých kombinovaných enzymů v IBC. Takto je do krmné směsi vždy aplikován zcela čerstvý roztok enzymů bez jakékoli ztráty aktivity. Flexibilita systému umožňuje použití kombinace různých hladin fytázy a NSP enzymu pro jednotlivé šarže vyráběných krmných směsí, přesně na míru konkrétní receptury. Samotná technologie je umístěná v odolné, hermeticky uzavřené a klimatizované skříni, zabezpečující její spolehlivou a přesnou činnost v širokém rozpětí okolních teplot.

Vlastní Huvematic® je vyroben z nerezové oceli a skládá se ze dvou na sobě nezávislých částí pro přípravu roztoků fytázy OptiPhos WSP a Hostazymu X WSP. Je vybaven přesným tenzometrickým navažováním superkoncentrátů obou enzymů z oddělených zásobníků nerezovými směšovacími jednotkami, ve kterých se superkoncentráty rozpouští ve vodě, dále zásobními nádobami na připravené roztoky enzymů a vlastním řídicím počítačem s dotykovým displejem. Zařízení je velmi flexibilní a umožňuje přípravu roztoků enzymů o různých koncentracích aktivity. Stejně tak umožňuje volbu různých dávek obou enzymů jak do hlavní míchačky, tak do míchačky pro nástřik na granule. Obě nástřikové linky jsou vybaveny hmotnostními průtokoměry, které mají vysokou přesnost vážení a umožňují tak aplikaci enzymů se špičkovou přesností, zabezpečující homogenní nástřik jak do sypkých krmných směsí, tak na granule. Toto unikátní a inovativní řešení umožňuje nejen optimální využití živin v krmné směsi, ale přináší i úspory lidské práce, snižuje nároky na přepravu IBC kontejnerů s enzymy a neopomenutelný je samozřejmě i ekonomický efekt.

Ing. Zdeněk Pěnkava, BIOFERM CZ
Ing.  Martina Nejedlá, LUKROM

Bioferm Česká republika