Search

Péče o zdravé střevo – multifaktoriální přístup

Díky přibývajícím novým poznatkům se správná péče o zdraví střeva stává stále větší prioritou. Hlavní bod je však jasný od počátku: zdraví střeva je komplexní a multifaktoriální záležitost a jeho zlepšování a udržování vyžaduje holistický přístup. Naštěstí jsou pro to již vyvinuty nástroje a stále se objevují nové metody.

Dva hlavní střevní zdravotní problémy jsou kokcidióza a nekrotická enteritida (NE). I když je vyvolávají různé patogeny, je mezi těmito dvěma potížemi zcela jasná interakce: přítomnost kokcidiózy je často důležitým predispozičním faktorem pro rozvoj NE. Z důvodu této souvislosti je velmi pravděpodobné, že současný nárůst výskytu NE v praxi je spojen s nedostatečnou kontrolou kokcidiózy. Praktickým důsledkem je, že oba tyto problémy je potřeba řešit souběžně. Avšak monitorování aktuálního tlaku kokcidiózy je obtížné a samo o sobě výzvou. Je proto velmi důležité mít pro kontrolu kokcidiózy dobrý a ověřený program včetně použití antikokcidik a jejich rotace pro zachování účinnosti.

Výše uvedený antikokcidický program je provázaný s účinným programem pro kontrolu NE. Jeho zásadní součástí je podpora integrity střeva a jeho rozhodující součásti – mikrobioty. K dosažení tohoto cíle jsou zajímavým nástrojem probiotika, a to zejména v souvislosti se zvyšujícím se tlakem na používání klasických antimikrobiálních látek. V závislosti na vybraném probiotickém kmenu jsou tyto živé, příznivě působící bakterie schopny ovlivňovat střevo a jeho mikrobiotu hned několika způsoby. Jako příklad lze uvést minimalizaci rizika patogenů, jako je např. Clostridium perfringens Probiotikem, které je k tomuto účelu určeno a v různých podmínkách prokázalo svoji účinnost, je B-Act®. V nedávné době došlo k rozšíření evropské registrace a vedle stávajícího použití pro brojlery a kuřice je B-Act® povolen i pro krůty a minoritní druhy ptáků. Specifický kmen Bacillus licheniformis obsažený v tomto přípravku má jedinečný mechanismus účinku, který je založený na základě konceptu konkurenční exkluze. V tomto případě však jde o víc než o pouhou konkurenci, o prostor a živiny, jak se u druhu Bacillus spp. často uvádí. Neměla by například být opomenuta ani jeho schopnost produkovat antimikrobiální látky. Tento jedinečný mechanismus účinku umožňuje probiotiku B-Act® účinně zmírnit problémy s Clostridium perfringens, které by jinak vedly ke vzniku závažné NE a dysbakteriózy. Tuto skutečnost je vhodné vzít v úvahu i v souvislosti s možností kombinace probiotika B-Act® s přípravky Stenorol® nebo Coxiril® (chemická antikokcidika), zde má B-Act® konkurenční výhodu, a to zejména v případech, kdy má výrobce obavy, protože nepoužil ionofory.

Ukazuje se, že správnou volbou je přistupovat ke zdraví střeva a péči o něj jako multifaktoriální výzvě. To zahrnuje i používání více přípravků a snahu řešit stejný problém z různých pohledů a účinně tak zajišťovat různé aspekty celkového zdraví střeva.

Poultry World, No. 7, 2019

Ben Dehaeck, Wouter Van der Veken, Huvepharma

Bioferm Česká republika