Neutox

Vyväzovače mikotoxínov

 • Popis
 • Dávkovanie

Integrovaný systém eliminácie mykotoxínov. 
Širokospektrálny vyväzovač toxínov s kontrolou plesní naviac

Neutox  - koncept
Mykotoxíny sa bežne vyskytujú vo  väčšine  surovín a kŕmnych zmesí. Sú produkované veľkým počtom rôznych druhov plesní a v prírode sa vyskytujú v polárnej a nepolárnej forme. Je preto nemožné, aby jedna účinná látka bola schopná inaktivovať celú škálu mykotoxínov. Z tohto dôvodu Kiotechagil vyvinul unikátnu kombináciu vysoko účinných látok, ktoré pomáhajú prekonať problémy súvisiace s plesňovými kontamináciami v živočíšnej výrobe.

Integrovaný

  • Neutox má štyri aktívne zložky so špecifickými účinkami pre každú z nich
  • Alumino-horečnaté silikáty vyväžujú polárne mykotoxíny.
  • Purifikované bunkové steny primárnych kvasiniek vyväzujú nepolárne mykotoxíny.
  • Purifikované diatomické pôdy podporujú aktivitu minerálnych silikátov so špecifickým účinkom proti polárnym i nepolárnym mykotoxínom a zachovávajú sypkosť.
  • Kyselina propiónová v bezpečnej forme ako prevencia proti rastu plesní a následne ďalšej produkcii toxínov.

Systém
Neutox bol vyvinutý ako pre riešenie konkrétnych problémových prípadov, tak aj pre bežné použitie, aby sa predišlo zdravotným problémom vyplývajúcich z požitia mykotoxínov a zostala zachovaná úžitkovosť.

Eliminácia
Neutox nekontroluje len existujúci problém, ale jeho zložky pôsobia spoločne na odstránenie tohto problému a zvýšenie úžitkovosti zvierat.

Mykotoxíny
Mykotoxíny predstavujú významný problém spojený s krmivom a surovinami, ktorý ovplyvňuje zdravie zvierat a ich úžitkovosť. Neutox kontroluje a odstraňuje nepriaznivé účinky všetkých významných typov mykotoxínov.

   • Nízka kontaminácia: 0,5       kg/t

   • Vysoká kontaminácia: 1 – 2,5 kg/t

   • Dojnice: 20 – 50 g/ks a deň

Přihlášení uživatele