Search

Silážne prípravky

SilaFor NA Plus

Kombinácia organických kyselín a ich solí

Určený pre:

  • Konzerváciu zavädnutých krmovín pri sušine 28 – 40 % v silážnych žľaboch  a obalovaných balíkoch.
  • Ošetrenie povrchu pred zakrytím siláže.
  • Konzerváciu miaganého, drveného alebo šrotovaného vlhkého zrna.
  • Konzerváciu mláta a vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu.

 

Výrazne znižuje riziko strát pri:

  • Konzervácii bielkovinových krmív s nižšou sušinou.
  • Silážovaní za nepriaznivých klimatických podmienok.
  • Nedostatočnom odbere hmoty zo silážnej jamy.

Bioferm Česká republika