AdiSil® LG-100 Perfect

 • Popis
 • Zloženie
 • Dávkovanie

Inokulant pre silážovanie zavädnutých bielkovinových a polobielkovinových krmovín.

AdiSil® LG-100 Perfect je nový silážny prípravok určený pre konzerváciu bielkovinových a polobielkovinových krmív. Výrazne zlepšuje fermentačný proces a nutričnú hodnotu siláže.

AdiSil® LG-100 Perfect obsahuje štyri unikátne homofermentatívne kmene mliečnych baktérií:

  • Pediococcus acidilactici – akcelerátorový kmeň, ktorý naštartuje fermentáciu.
  • Lacobacillus paracasei – vďaka širokej fermentačnej škále cukrov (fermentuje tiež fruktany) rýchlo znižuje hodnotu pH.
  • Lactobacilus casei – rýchlo produkuje kyselinu mliečnu, má široké rozpätie fermentačných teplôt a je termorezistentný.
  • Lactobacillus plantarum – dokončuje fermentačný proces a stabilizuje silážovanú hmotu.

Pre bachorovu mikroflóru je metabolicky - ako rýchlý zdroj energie - najvýhodnejšia L forma kyseliny mliečnej. Použité kmene Lactobacillus casei a Lactobacillus paracasei produkujú viac než 90% kyseliny mliečnej v najvyužiteľnejšej L (+) forme. Vďaka rýchlemu štartu a širokému fermentačnému rozpätiu silážnych kultúr dochádza k rýchlemu poklesu hodnoty pH, zastaveniu množenia nežiadúcich mikroorganizmov a zníženie rizika následnej degradácie silážovanej hmoty.

Takto ošetrená siláž obsahuje maximálnu koncentráciu uchovaných živín a je pre dobytok chuťovo atraktívna. Výsledkom je zlepšenie úžitkovosti dojníc a návratnosti vloženej investície.

 • Pediococcus acidilactici
 • Lactobacillus paracasei
 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus plantarum

najmenej 1 x 1011 CFU/g prípravku*.

* CFU – jednotky tvoriace kolónie

Jedno balenie 250 gramov je určené pre ošetrenie 250 ton čerstvej hmoty – základná dávka je 1 gram na 1 tonu hmoty. Celé balenie dobre rozmiešajte v 1 – 2 l čistej vody. Takto pripravený roztok ďalej rozmiešajte v takom množstve vody, ktoré vyhovuje optimálnemu dávkovaniu vášho aplikátora a rovnomerne aplikujte na rezanku priamo pri zbere krmiva. Prípravok môže byť aplikovaný všetkými systémami mikroaplikácie. Pre menšie množstvo siláže je možné použiť priloženú odmerku na 50g AdiSilu.

Balenie:
Alufóliový sáčok 250g

Doba použiteľnosti:
Pri skladovaní v mraziacom boxe 36 mesiacov od dátumu výroby. Pri skladovaní v chladnom a suchom prostredí mimo dosah priameho slnečného žiarenia 18 mesiacov od dátumu výroby.

Skladovanie:
Skladujte v chladnom a suchom prostredí. Nenechávajte balenie otvorené dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné. Tento prípravok je iba zdrojom mikroorganizmov.

Možno použiť v ekologickom poľnohospodárstve.

Všetky prípravky AdiSil® môžu byť aplikované systémami mikroaplikácie.

V prípade zvýšeného rizika nežiadúceho rozvoja plesní a kvasiniek v silážovanej hmote, alebo pre zabránenie strát na povrchu siláže, je možné použiť kombináciu roztoku benzoanu sodného a sorbanu draselného so všetkými inokulantami značky AdiSil®.

Benzoan sodný a sorban draselný s aplikačným odporučením je možné objednať súčasne s inokulantami AdiSil®.

Přihlášení uživatele