Search

Silážne prípravky

AdiSil LG-100 Perfect

Mikrobiálny inokulant na konzerváciu bielkovinových a polobielkovinových krmív

AdiSil® LG-100 Perfect je nový silážny prípravok určený pre konzerváciu bielkovinových a polobielkovinových krmív. Výrazne zlepšuje fermentačný proces a nutričnú hodnotu siláže.

AdiSil® LG-100 Perfect obsahuje štyri homofermentatívne kmene mliečnych baktérií: 

  • Pediococcus acidilactici – akcelerátorový kmeň, ktorý naštartuje fermentáciu. 
  • Lacobacillus paracasei – vďaka širokej fermentačnej  škále cukrov (fermentuje tiež fruktany) rýchlo znižuje hodnotu pH. 
  • Lactobacilus casei – rýchlo produkuje kyselinu mliečnu, má široké rozpätie fermentačných teplôt a je termorezistentný.
  • Lactobacillus plantarum – dokončuje fermentačný proces a stabilizuje silážovanú hmotu. 

 

Pre bachorovu mikroflóru je metabolicky – ako rýchlý zdroj energie – najvýhodnejšia L forma kyseliny mliečnej. Použité kmene Lactobacillus casei a Lactobacillus paracasei produkujú viac než 90% kyseliny mliečnej v najvyužiteľnejšej L (+) forme. Vďaka rýchlemu štartu a širokému fermentačnému rozpätiu silážnych kultúr  dochádza k rýchlemu poklesu hodnoty pH, zastaveniu množenia nežiadúcich mikroorganizmov a zníženie rizika následnej degradácie silážovanej hmoty. 

Takto ošetrená siláž obsahuje maximálnu koncentráciu uchovaných živín a je pre dobytok chuťovo atraktívna. Výsledkom je zlepšenie úžitkovosti dojníc a návratnosti vloženej investície.

Bioferm Česká republika