Search

Silážne prípravky

SilaFor NA

Kombinácia organických kyselín a ich solí

Určený pre:

  • Konzerváciu ťažko a stredne ťažko silážovateľných krmovín pri sušine 20-28% (lucerna, ďatelina, trávne porasty, miešanky…).
  • Konzervácia mláta a vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu.

 

Výrazne znižuje riziko strát:

  • Pri konzervácii bielkovinových krmovín   s nižšou sušinou.
  • Pri silážovaní za nepriaznivých klimatických podmienok.
  • Pri nedostatočnom odbere hmoty zo silážnej jamy.

Bioferm Česká republika