SilaFor® NA

 • Popis
 • Účinok
 • Zloženie
 • Dávkovanie

Konzervant pre silážovanie bielkovinových a polobielkovinových krmovín s nízkou sušinou.

Vysoko účinný silážny prípravok pre konzerváciu bielkovinových a polobielkovinových krmovín s nízkou sušinou.

   • Okamžité zníženie pH silážovanej hmoty.
   • Bráni rozkladu dusíkatých látok.
   • Bezpečný voči ľudom a technike.

Určený pre:

   • konzerváciu ťažko a stredne ťažko silážovateľného krmiva z priameho zberu pri sušine 20-28% (lucerna, ďatelina, trávne porasty, miešanky .....)
   • konzerváciu mláta a vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu

Výrazne znižuje riziko strát pri:

   • pri konzervácii bielkovinových krmovín s nižšou sušinou
   • pri silážovaní za zlých klimatických podmienok
   • pri nedostatočnom odbere hmoty zo silážnej jamy
 • ihneď po aplikácii znižuje pH silážovanej hmoty
 • priaznivým spôsobom ovlyvňuje priebeh fermentácie
 • okamžite inhibuje proteolytické enzýmy
 • pôsobí selektívne pri inhibícii nežiadúcej mikroflóry
 • bráni degradácii dusikatých látok
 • výrazne znižuje riziko vzniku biogénnych amínov
 • potlačuje predýchavanie cukrov a zahrievaniu hmoty
 • zlepšuje energetickú bilanciu siláže
 • uchováva pohotové ľahko využiteľné cukry
 • zabraňuje rozvoju sekundárnej fermentácie
 • inhibuje rast kvasiniek a plesní
 • kyselina mravčia
 • mravčan sodný
 • voda

3 - 6 l/t silážovanej hmoty

MLÁTO3 - 4

Dávka v litroch na tonu silážovaného krmiva

Krmovinal/t
TRÁVY3 - 5
LÚKY3 - 6
ĎATELINA3 - 6
LUCERNA4 - 6
MLÁTO3 - 4

Možno použiť v ekologickom poľnohospodárstve.

Všetky prípravky AdiSil® môžu byť aplikované systémami mikroaplikácie.

V prípade zvýšeného rizika nežiadúceho rozvoja plesní a kvasiniek v silážovanej hmote, alebo pre zabránenie strát na povrchu siláže, je možné použiť kombináciu roztoku benzoanu sodného a sorbanu draselného so všetkými inokulantami značky AdiSil®.

Benzoan sodný a sorban draselný s aplikačným odporučením je možné objednať súčasne s inokulantami AdiSil®.

Přihlášení uživatele