Search

Silážne prípravky

SilaFor 2 Plus

Vysokoúčinný silážny prípravok pre konzerváciu bielkovinových a polobielkovinových krmovín s nízkou sušinou.

Určený pre:

  • Konzerváciu ťažko a stredne ťažko silážovateľných krmovín z priameho zberu pri sušine 20-28% (lucerna, ďatelina, trávne porasty, miešanky…).
  • Konzervácia mláta a vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu.

 

Výrazne znižuje riziko strát pri:

  • Konzervácii krmovín s nízkou         sušinou (od 20%).
  • Silážovaní za nepriaznivých klimatických podmienok (nie je možné uvädanie).
  • Konzervácii produktov s vysokým obsahom dusíkatých látok.

Bioferm Česká republika