SilaFor® 2 Plus

 • Popis
 • Účinok
 • Zloženie
 • Dávkovanie

Konzervant s najvyšším obsahom pufrovanej kyseliny mravčej pre silážovanie bielkovinových a polobielkovinových krmovín s nízkou sušinou.

Kombinácia organických kyselín a ich solí.

   • Bráni rozkladu dusíkatých látok.
   • Okamžité zníženie pH silážovanej hmoty.
   • Výrazný antibakteriálný účinok.

Určený pre:

   • konzerváciu ťažko a stredne ťažko silážovateľných krmovín z priameho zberu pri sušine 20-28% (lucerna, ďatelina, trávne porasty, miešanky .....)
   • konzervácia mláta a vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu

Výrazne znižuje riziko strát pri:

   • konzervácii krmovín s nízkou sušinou (od 20%)
   • silážovaní za zlých klimatických podmienok (nie je možné uvädanie)
   • konzervácii produktov s vysokým obsahom dusíkatých látok
 • okamžite po aplikácii znižuje pH silážovanej hmoty
 • pôsobí selektívne na fermentačné procesy
 • okamžite inhibuje proteolytické enzýmy
 • bráni rozkladu dusíkatých látok
 • potláča rozvoj nežiaducej mikroflóry
 • zlepšuje aeróbnu stabilitu siláže
 • podporuje uchovanie cukrov
 • znižuje ztratu sušiny
 • zvyšuje príjem sušiny a konverziu živín
 • kyselina mravčia
 • mravčan sodný
 • karamel E 150d
 • voda

3 - 6 l/t silážovanej hmoty

Dávka v litroch na tonu silážovaného krmiva

Krmovinal/t
TRÁVY3 - 5
LÚKY3 - 6
ĎATELINA3 - 6
LUCERNA4 - 6
MLÁTO3 - 4

Možno použiť v ekologickom poľnohospodárstve.

Všetky prípravky AdiSil® môžu byť aplikované systémami mikroaplikácie.

V prípade zvýšeného rizika nežiadúceho rozvoja plesní a kvasiniek v silážovanej hmote, alebo pre zabránenie strát na povrchu siláže, je možné použiť kombináciu roztoku benzoanu sodného a sorbanu draselného so všetkými inokulantami značky AdiSil®.

Benzoan sodný a sorban draselný s aplikačným odporučením je možné objednať súčasne s inokulantami AdiSil®.

Přihlášení uživatele