Silážne prípravky

AdiSil Mix

Prémiový inokulant na konzerváciu všetkých typov bielkovinových a glycidových siláží s vyššou sušinou

AdiSil® Mix je špičkový silážny prípravok určený na konzerváciu všetkých typov bielkovinových a glycidových siláží s vyššou sušinou. Výsledkom je trojitý efekt, kedy rýchly štart baktérií Lactobacillus casei zastaví rozvoj nežiadúcej mikroflóry a vyčerpá prítomný kyslík. Lactobacillus brevis vďaka čiastočnej produkcii kyseliny octovej výrazne znížuje počet kvasiniek a plesní. Tento trojitý účinok vedie k zlepšeniu fermentačného procesu, obsahu živín a aeróbnej stability siláže po jej otvorení.

 AdiSil® Mix obsahuje dva kmene mliečnych baktérií: Lactobacillus casei a Lactobacillus brevis. Tieto kmene boli izolované v prevádzkových podmienkach na farmách so silážou. Hlavným kritériom výberu kmeňov bola rýchlosť a kvalita  fermentačného procesu a aeróbna stabilita siláže po jej otvorení.

AdiSil® Mix obsahuje dva unikátne kmene, ktoré okrem kyseliny mliečnej produkujú aj kyselinu octovú a ďalšie inhibičné faktory proti rastu kvasiniek a plesní.

Bioferm Česká republika