AdiSil® Plus

 • Popis
 • Zloženie
 • Dávkovanie

Inokulant s rýchlym nástupom fermentácie širokej škály cukrov pri širokom rozpätí sušiny silážovanej hmoty.

Mikrobiálny inokulant pre konzerváciu objemových krmív so sušinou nad 28%.

AdiSil® Plus znamená:

   • Široké spektrum fermentovaných cukrov vrátane fruktanov
   • Rýchly nástup mliečneho kvasenia v silážovanej hmote
   • Účinnú inhibíciu nežiadúcej mikroflóry Zníženie rizika degradácie silážovanej hmoty
   • Kvalitný priebeh fermentačného procesu
   • Vyššiu nutričnú hodnotu siláže
   • Lepšiu chutnosť a príjem siláže
   • Vyššiu produkciu mlieka

AdiSil® Plus je nový koncentrovaný silážny prípravok určený pre konzerváciu bielkovinových a polobielkovinových siláží. Vďaka širokej fermentačnej škále cukrov a vyššej koncentrácii účinných zložiek výrazne zlepšuje fermentačný proces a nutričnú hodnotu siláže.

AdiSil® Plus obsahuje dva unikátne kmene baktérií mliečneho kvasenia; Lactobacillus paracasei – vďaka širokej fermentačnej škále cukrov (fermentuje tiež fruktany) rýchlo znižuje hodnotu pH a Lactobacillus plantarum – dokončuje fermentačný proces a stabilizuje silážovanú hmotu. Pre bachorovu mikroflóru je metabolicky - ako rýchly zdroj energie - najvýhodnejšia L forma kyseliny mliečnej. Použitý kmeň Lactobacillus paracasei produkuje viac než 90% kyseliny mliečnej v najvyužiteľnejšej L (+) forme. Vďaka rýchlemu štartu a širokému fermentačnému rozpätiu silážnych kultúr dochádza k rýchlemu poklesu hodnoty pH, zastaveniu množenia nežiadúcich mikroorganizmov a zníženie rizika následnej degradácie silážovanej hmoty.

Takto ošetrená siláž obsahuje maximálnu koncentráciu uchovaných živín a je pre dobytok chuťovo atraktívna. Výsledkom je zlepšenie úžitkovosti dojníc a návratnosti vloženej investície.

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus paracasei

najmenej 1,5 x 1011 CFU/g prípravku*.

* CFU – jednotky tvoriace kolónie

Jedno balenie 500 gramov je určené pre ošetrenie 250 ton čerstvej hmoty – základná dávka je 2 gram na 1 tonu hmoty. Celé balenie dobre rozmiešajte v 1 – 2 l čistej vody. Takto pripravený roztok ďalej rozmiešajte v takom množstve vody, ktoré vyhovuje optimálnemu dávkovaniu vášho aplikátora a rovnomerne aplikujte na rezanku priamo pri zbere krmiva. Prípravok môže byť aplikovaný všetkými systémami mikroaplikácie. Pre menšie množstvo siláže je možné použiť priloženú odmerku na 50g AdiSilu.

Balenie:
Alufóliový sáčok 250g

Doba použiteľnosti:
Pri skladovaní v mraziacom boxe 36 mesiacov od dátumu výroby. Pri skladovaní v chladnom a suchom prostredí mimo dosah priameho slnečného žiarenia 18 mesiacov od dátumu výroby.

Skladovanie:
Skladujte v chladnom a suchom prostredí. Nenechávajte balenie otvorené dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné. Tento prípravok je iba zdrojom mikroorganizmov.

Možno použiť v ekologickom poľnohospodárstve.

Všetky prípravky AdiSil® môžu byť aplikované systémami mikroaplikácie.

V prípade zvýšeného rizika nežiadúceho rozvoja plesní a kvasiniek v silážovanej hmote, alebo pre zabránenie strát na povrchu siláže, je možné použiť kombináciu roztoku benzoanu sodného a sorbanu draselného so všetkými inokulantami značky AdiSil®.

Benzoan sodný a sorban draselný s aplikačným odporučením je možné objednať súčasne s inokulantami AdiSil®.

Přihlášení uživatele