Search

Silážne prípravky

AdiSil Plus

Mikrobiálny inokulant pre konzerváciu objemových krmív so sušinou nad 28%

AdiSil® Plus je nový koncentrovaný silážny prípravok určený pre konzerváciu bielkovinových a polobielkovinových siláží. Vďaka širokej fermentačnej škále cukrov a vyššej koncentrácii účinných zložiek výrazne zlepšuje fermentačný proces a nutričnú hodnotu siláže.

AdiSil® Plus obsahuje dva unikátne kmene baktérií mliečneho kvasenia; Lactobacillus paracasei – vďaka širokej fermentačnej škále cukrov (fermentuje tiež fruktany) rýchlo znižuje hodnotu pH a Lactobacillus plantarum – dokončuje fermentačný proces a stabilizuje silážovanú hmotu. Pre bachorovu mikroflóru je metabolicky – ako rýchly zdroj energie – najvýhodnejšia L forma kyseliny mliečnej. Použitý kmeň Lactobacillus paracasei produkuje viac než 90% kyseliny mliečnej v najvyužiteľnejšej L (+) forme. Vďaka rýchlemu štartu a širokému fermentačnému rozpätiu silážnych kultúr dochádza k rýchlemu poklesu hodnoty pH, zastaveniu množenia nežiadúcich mikroorganizmov a zníženie rizika následnej degradácie silážovanej hmoty.

Takto ošetrená siláž obsahuje maximálnu koncentráciu uchovaných živín a je pre dobytok chuťovo atraktívna. Výsledkom je zlepšenie úžitkovosti dojníc a návratnosti vloženej investície.

Bioferm Česká republika