Search

Silážne prípravky

SilaFor FA-85

Kyselina mravčia pre silážovanie

Určený pre:

  • Konzerváciu ťažko a stredne ťažko silážovateľných krmovín pri sušine od 20% (lucerna, ďatelina, bôb, trávne porasty, miešanky…).
  • Konzerváciu mláta a vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu.
  • Ošetrenie hornej vrstvy pred zakrytím siláže.

 

Výrazne znižuje riziko strát pri:

  • Konzervácii bielkovinových krmív s nízkou sušinou.
  • Silážovaní za zlých klimatických podmienok.
  • Konzervácii produktov s vysokým obsahom dusíkatých látok.

Bioferm Česká republika