SilaFor® FA 85

 • Popis
 • Účinok
 • Zloženie
 • Dávkovanie

Konzervant pre silážovanie bielkovinových a polobielkovinových krmovín s nízkou sušinou.

Vysoko účinný silážne prípravok predovšetkým pre konzerváciu bielkovinových a polobílkovinných krmovín s nízkou sušinou.

   • Okamžite znižuje pH silážovanej hmoty
   • Bráni rozkladu dusíkatých látok
   • Zlepšuje hygienický štatút statkových krmív.

Určený pre:

   • • konzerváciu ťažko a stredne ťažko silážovateľných krmovín pri sušine od 24% (lucerna, ďatelina, bôb, trávne porasty, miešanky…)
   • konzerváciu mláta a vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu
   • ošetrenie hornej vrstvy pred zakrytím siláže
   • konzervácia miaganého, drveného, alebo šrotovaného vlhkého zrna

Výrazne znižuje riziko strát pri:

   • konzervácii bielkovinových krmív s nízkou sušinou
   • silážovaní za zlých klimatických podmienok
   • konzervácii produktov s vysokým obsahom dusíkatých látok
 • okamžite po aplikácii znižuje pH silážovanej hmoty
 • pôsobí selektívne na fermentačné procesy
 • okamžite inhibuje proteolytické enzýmy
 • bráni rozkladu dusíkatých látok
 • potláča rozvoj nežiaducej mikroflóry
 • zlepšuje aeróbnu stabilitu siláže
 • podporuje uchovanie cukrov
 • znižuje ztratu sušiny
 • zvyšuje príjem sušiny a konverziu živín
 • kyselina mravčia 85%

3 - 6 l/t silážovanej hmoty

MLÁTO3 - 4

Dávka v litroch na tonu silážovaného krmiva

Krmovinal/t
TRÁVY3 - 5
LÚKY3 - 5
ĎATELINA3 - 6
LUCERNA3 - 6
MLÁTO3 - 4
MIAGANÉ ZRNO3 - 5

Možno použiť v ekologickom poľnohospodárstve.

Všetky prípravky AdiSil® môžu byť aplikované systémami mikroaplikácie.

V prípade zvýšeného rizika nežiadúceho rozvoja plesní a kvasiniek v silážovanej hmote, alebo pre zabránenie strát na povrchu siláže, je možné použiť kombináciu roztoku benzoanu sodného a sorbanu draselného so všetkými inokulantami značky AdiSil®.

Benzoan sodný a sorban draselný s aplikačným odporučením je možné objednať súčasne s inokulantami AdiSil®.

Přihlášení uživatele