Search

Silážne prípravky

AdiSil Lac

Mikrobiálny inokulant pre konzerváciu silážnej kukurice a glycidových objemových krmív

AdiSil® Lac je špičkový silážny prípravok určený pre konzerváciu silážnej kukurice a glycidových objemových krmív. Jeho použitie sa odporúča vo všetkých prípadoch, kde je požadovaná okamžitá a čo najrýchlejšia produkcia kyseliny mliečnej. 

AdiSil® Lac obsahuje tri unikátne kmene baktérií mliečneho kvasenia:

  • Pediococcus  parvulus – iniciačný kmeň, má široké rozpätie fermentačných teplôt, je termorezistentný a vysoko osmotolerantný.
  • Lactobacillus rhamnosus – produkuje viac než 90%  kyseliny mliečnej v L (+) forme, má široké rozpätie fermentačných teplôt a je termorezistentný.
  • Lactobacillus plantarum – dokončí fermentacný proces    a stabilizuje silážovanú hmotu.

 

Pre bachorovu mikroflóru je metabolicky – ako rýchly zdroj energie – najvýhodnejšia L forma kyseliny mliečnej. Všetky použité silážne kmene patria do skupiny homofermentatívnych baktérií, ktorých hlavným produktom je kyselina mliečna, a to najmä v najvyužiteľnejšej L (+) forme. Po aplikácii prípravku AdiSil® Lac dochádza k rýchlemu poklesu hodnoty pH, zastaveniu množenia nežiadúcich mikroorganizmov a zníženiu rizika následnej degradácie silážovanej hmoty. Takto ošetrená siláž obsahuje maximálnu koncentráciu uchovaných živín a je pre dobytok chuťovo atraktívna. 

Výsledkom je zlepšenie úžitkovosti dojníc a návratnosť vloženej investície.

Bioferm Česká republika