SilaFor® 2000 Plus

 • Popis
 • Účinok
 • Zloženie
 • Dávkovanie

Najúčinnejšia kombinácia organických kyselín a ich solí pre silážovanie zavädnutých krmovín.

Vysoko účinný silážny prípravok pre konzerváciu zavädnutej siláže.

   • Bráni rozkladu dusíkatých látok.
   • Špičková aeróbna stabilita zakonzervovanej siláže.
   • Výrazný protiplesňový účinok!
   • Vysoký obsah účinných látok.

Určený pre:

   • konzerváciu ťažko a stredne ťažko silážovateľného uvädnutého krmiva pri sušine od 28% (lucerna, ďatelina, trávne porasty, miešanky…)
   • konzerváciu miaganého, drveného alebo šrotovaného vlhkého zrna
   • konzerváciu mláta a vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu
   • ošetrenie hornej vrstvy a bočných stien pred zakrytím silážnej jamy

Výrazne znižuje riziko strát pri:

   • konzervácii siláží s nízkou sušinou
   • silážovaní za zlých klimatických podmienok
   • konzervácii produktov s vysokým obsahom dusíkatých látok
   • znehodnotení hornej vrstvy siláže (aplikácia na povrch pred zakrytím sila)
 • hneď po aplikácii znižuje pH silážovanej hmoty
 • pôsobí selektívne na fermentačné procesy
 • okamžite inhibuje proteolytické enzýmy
 • bráni rozkladu dusíkatých látok
 • potláča rozvoj nežiadúcej mikroflóry
 • udržuje aeróbnu stabilitu siláže
 • podporuje uchovávanie cukrov (pohotová energia)
 • znižuje stratu sušiny
 • zvyšuje príjem sušiny a konverziu živín
 • kyselina mravčia
 • mravčan sodný
 • kyselina propiónová
 • benzoan sodný
 • karamel E 150d
 • voda

3 - 6 l/t silážovanej hmoty

Dávka v litroch na tonu silážovaného krmiva

Krmovinal/t
TRÁVY3 - 5
LÚKY3 - 5
ĎATELINA3 - 6
LUCERNA4 - 6
MLÁTO3 - 4
MIAGANÉ ZRNO3 - 5

Všetky prípravky AdiSil® môžu byť aplikované systémami mikroaplikácie.

V prípade zvýšeného rizika nežiadúceho rozvoja plesní a kvasiniek v silážovanej hmote, alebo pre zabránenie strát na povrchu siláže, je možné použiť kombináciu roztoku benzoanu sodného a sorbanu draselného so všetkými inokulantami značky AdiSil®.

Benzoan sodný a sorban draselný s aplikačným odporučením je možné objednať súčasne s inokulantami AdiSil®.

Přihlášení uživatele