Search

Silážne prípravky

SilaFor 2000 Plus

Kombinácia organických kyselín a ich solí

Určený pre:

  • Konzerváciu ťažko a stredne ťažko silážovateľného zavädnutého krmiva pri sušine od 28% (lucerna, ďatelina, trávne porasty, miešanky…).
  • Konzerváciu mláta a vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu.
  • Ošetrenie hornej vrstvy a bočných stien pred zakrytím silážnej jamy.

 

Výrazne znižuje riziko strát pri:

  • Konzervácii krmiva s nízkou sušinou.
  • Silážovaní za nepriaznivých klimatických podmienok.
  • Konzervácii produktov s vysokým obsahom dusíkatých látok.
  • Znehodnotení hornej vrstvy siláže (aplikácia na povrch pred zakrytím sila).

Bioferm Česká republika