Hovädzí dobytok - teľatá, dojnice a hovädzí výkrm.